TERMENI și CONDIŢII

Dacă utilizezi acest site și cumperi produse de pe acest site, înseamnă că ai citit și ești de acord cu Termenii și Condițiile evenimentului.

Te rugăm să reții că reclamațiile ulterioare nu sînt luate în considerare.

keepup.ro este un site web de prezentare de eveniment și de vînzare a produselor aferente, deținut, administrat și susținut de RIPLEY S.M. II, companie neplătitoare de TVA cu sediul în România, care desfășoară vînzări în conformitate cu legea română.

Produsele vîndute prin acest site sînt pachete de participare la Conferința KU2024, un eveniment educațional Zumba® Fitness de interes național și internațional, organizat de compania care deține acest site web.

1. TERMENI DE UTILIZARE

 • Eveniment = Conferinţa KU2024
 • Organizator = RIPLEY S.M. II
 • Produs = pachet de participare valabil pentru întregul eveniment | ZIN PASS, NONZIN PASS, GUEST PASS
 • Participant = ZIN / NONZIN / GUEST înscris la Eveniment
 • ZIN = instructor Zumba® Fitness licenţiat și membru ZIN™
 • NONZIN = cursant Zumba® Fitness
 • GUEST = însoțitor al unui ZIN sau NONZIN înscris la Eveniment
 • Partener = furnizor de servicii adiacente necesare pentru organizarea și desfășurarea Evenimentului
 • ZIN™ Only = sesiuni dedicate în exclusivitate membrilor ZIN™, incluse în ZIN PASS
 • ZIN™ Only ($) = Choreo ZIN™ Jam Session | training opțional, care presupune cost suplimentar și înscriere separată, prin www.zumba.com
 • sesiuni deschise = MC-uri, incluse în ZIN PASS și NONZIN PASS

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE

 • Ca să poţi participa ca instructor, trebuie să fii membru ZIN™, cu cont la zi, atît la data înscrierii, cît și la data Evenimentului. În eventualitatea în care, la data începerii Evenimentului (11 octombrie 2024), contul tău ZIN™ nu este la zi, vei avea acces doar la sesiunile deschise.
 • Vîrsta minimă de participare la sesiunile deschise este 11 ani.
 • Participantul minor cu vîrsta cuprinsă între 11 și 18 ani trebuie să fie însoțit de un participant plătitor adult, care este singurul responsabil pentru siguranța minorului.

3. PRODUSE & PREȚURI

 • Orice Produs achiziționat este nominal și netransferabil.
 • Preţul total este cel afişat pe site la momentul achiziţionării.
 • Preţul poate fi integral rambursabil, parţial rambursabil sau nerambursabil (vezi 7. POLITICA DE ANULARE).

4. MODALITATE DE PLATĂ

Produsul se achită online cu card bancar, prin EuPlătesc.ro (Visa/Maestro/Mastercard), prin completarea unui formular cu informaţiile despre card în pagina securizată a procesatorului de plăţi. 

5. MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Înscrierea se face prin plata Produsului ales.

6. LIVRAREA PRODUSULUI

 • Dacă achiziţionezi un Produs, înscrierea ta este finalizată. Locul tău la Eveniment este garantat.
 • Vei primi un e-mail de confirmare a înscrierii, care reprezintă dovada livrării Produsului.

7. POLITICA DE ANULARE 

 • Pînă la 6 iulie 2024: înscrierea se anulează cu  rambursare 100%.
 • Între 7 iulie 2024 - 31 august 2024: înscrierea se anulează cu rambursare 50%.
 • De la 1 septembrie 2024 și/sau în caz de neprezentare: înscrierea se anulează fără rambursare.

Anularea înscrierii se poate solicita doar pentru Produsele ZIN PASS și NONZIN PASS, prin e-mail la office(at)keepup.ro. Comisionul bancar va fi reţinut din orice sumă rambursabilă.

Produsul GUEST PASS este nerambursabil.

8. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 • Organizatorul se obligă să respecte confidențialitatea datelor personale furnizate de Participant la înscriere.
 • Aceste date vor fi prelucrate în scopuri organizatorice legitime, sînt stocate pe dispozitivele electronice ale Organizatorului pe termen nelimitat sau pînă la retragerea consimțământului Participantului, cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel și nu vor fi furnizate unor terți.
 • Organizatorul poate dezvălui datele personale ale Participantului numai în cazul în care este obligat prin lege să facă acest lucru, în legătură cu orice procedură judiciară în curs sau potențială sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.
 • Acest site poate include hyperlinkuri către site-uri web ale terților. Organizatorul nu are control asupra politicilor de confidențialitate ale site-urilor web ale terților și nu este responsabil pentru acestea.
 • Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal desemnată de către Organizator poate fi contactată la adresa de e-mail office(at)keepup.ro.

9. EXONERARE DE RĂSPUNDERE

 • Participarea la Eveniment este în totalitate pe răspunderea Participantului.
 • Organizatorul, prin Eveniment (oricare membru al echipei, presenterii și oricare altă parte implicată în concepere, producţie şi desfăşurare), nu îşi asumă responsabilitatea pentru bunăstarea fizică a Participantului, indiferent de vîrsta acestuia, precum nici pentru eventuale leziuni, pretenţii sau pierderi cauzate de prezenţa acestuia la Eveniment.
 • Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru potenţiale disfuncţionalităţi ale serviciilor furnizate de către oricare Partener.
 • Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduieşte site-ul, sau acţiunilor unor terţe persoane.

10. PREJUDICII

 • Participantul are obligația de a se comporta în mod civilizat față de toate persoanele prezente la Eveniment (alt Participant, Presenter, Organizator, Partener), pentru a nu prejudicia drepturile, bunurile și interesele legitime ale acestora.
 • Întreaga responsabilitate pentru un prejudiciu de orice natură aparține exclusiv persoanei care l-a cauzat.

11. FOTO-VIDEO

 • Pe tot parcursul Evenimentului, se vor face înregistrări oficiale foto și video, care vor fi folosite de către Organizator în scopuri de marketing și promovare a Evenimentului.
 • Prin înscrierea la Eveniment, Participantul este de acord să fie fotografiat sau filmat, în grup sau individual.
 • Participantul care apare în fotografiile și videoclipurile oficiale nu poate avea nici o pretenție față de Organizator.

12. REVIZUIRI

 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ale acestor termeni și condiţii și ale ofertei de produse, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor, precum și dreptul de a corecta eventuale omisiuni și inexactităţi în afişare, care pot surveni în urma unor erori umane.
 • Te rugăm insistent să revii periodic pe pagină și să reciteşti cu atenţie acest acord.

Data ultimei modificări: 14 mai 2024