WORKSHOPS

WORKSHOPS 1.0

16 - 18 aprilie 2021

  • DRUMUL SUCCESULUI | Ana Georgescu
  • TENDINȚE ZUMBA® CURENTE ȘI VIITOARE | Ana Georgescu
  • MC ZUMBA® FITNESS | Ana Georgescu
  • MITURI ÎN NUTRIȚIE | Zsuzsanna Leașu
  • MOBILITATE & STRETCHING | Zsuzsanna Leașu